MISLIMO O VAMA • RADIMO ZA VAS

Vredite koliko i ljudi koji rade za vas

Konsalting je usluga savetovanja koja se pruža u svrhu poboljšavanja poslovanja.
Konsalting je posao pružanja saveta klijentima za nadoknadnu, kako bi im pomogli da reše određeni problem ili opseg problema u određenoj oblasti poslovsanja.
Konsultantske usluge pružaju konsultanti, a većina je stekla znanje iz predhodnog radnog odnosa.
Konsalting pomaže organizacijama da poboljšaju svoj rad, pre svega kroz temeljnu analizu postojećih poslovnih problema, i razvoj planova za poboljšanje poslovanja.

MI RADIMO ZA VAS

Nema poslovanja bez planiranja niti firme bez vizuelnog identiteta i web prezentacije.

Poslovno planiranje

Poslovno planiranje i analiza poslovanja ne smeju biti zanemareni ni u jednoj grani privrede. Biznis plan je osnovno sredstvo u obezbeđenju finansijskih sredstava, a analiza poslovanja nam omogućava da uvidimo korišćenje i neiskorišćenost postojećih potencijala. Ne planirati znači planirati neuspeh.

Marketing

Internet marketing omogućava segmentaciju tržišta i nastup u stilu “jedan čovek, jedan segment”. Željena reklama može biti plasirana preko družtvenih mreža, putem direktnog e-mail marketinga, banerima, promotivnim tekstovima ili sponzorisanim i plaćenim pretragama.

Informacione tehnologije

Internet je promenio način komunikacije, način na koji učimo o svetu oko nas i način na koji vodimo naše poslovanje. Internet prezentacija ima zadatak da na najbolji način vizuelno predstavi firmu, unapredi i olakša komunikaciju kako sa trenutnim tako i sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Suština biznisa je znati nešto šta drugi ne znaju

Pružamo konsalting usluge preduzetnicima i preduzećima iz oblasti poslovnog planiranja, marketinga i informacionih tehnologija.
Možete nas angažovati za izradu biznis planova; kreiranje vizuelnog identiteta, web sajtova i android aplikacija.
Radimo internet kampanje, administriramo naloge na društvenim mrežama, a u ponudi imamo i reklamne pozicije na internet portalima.

Ne tražite manu tražite rešenje

Ko hoće nešto da učini nađe način, ko neće ništa da učini nađe opravdanje

KONTAKT

verujemo u mogućnost dogovora

Telefon
067 771 0 771
Adresa
Beograd, Medakovićeva 111