MISLIMO O VAMA • RADIMO ZA VAS

Vredite koliko i ljudi koji rade za vas

Konsalting je usluga savetovanja koja se pruža u svrhu poboljšavanja poslovanja.
Konsalting je posao pružanja saveta klijentima za nadoknadnu, kako bi im pomogli da reše određeni problem ili opseg problema u određenoj oblasti poslovsanja.
Konsultantske usluge pružaju konsultanti, a većina je stekla znanje iz predhodnog radnog odnosa.
Konsalting pomaže organizacijama da poboljšaju svoj rad, pre svega kroz temeljnu analizu postojećih poslovnih problema, i razvoj planova za poboljšanje poslovanja.

MI RADIMO ZA VAS

Nema poslovanja bez planiranja niti firme bez vizuelnog identiteta i web prezentacije.

Poslovno planiranje

Poslovno planiranje i analiza poslovanja ne smeju biti zanemareni ni u jednoj grani privrede. Biznis plan je osnovno sredstvo u obezbeđenju finansijskih sredstava, a analiza poslovanja nam omogućava da uvidimo korišćenje i neiskorišćenost postojećih potencijala. Ne planirati znači planirati neuspeh.

Marketing

Internet marketing omogućava segmentaciju tržišta i nastup u stilu “jedan čovek, jedan segment”. Željena reklama može biti plasirana preko družtvenih mreža, putem direktnog e-mail marketinga, banerima, promotivnim tekstovima ili sponzorisanim i plaćenim pretragama.

Informacione tehnologije

Internet je promenio način komunikacije, način na koji učimo o svetu oko nas i način na koji vodimo naše poslovanje. Internet prezentacija ima zadatak da na najbolji način vizuelno predstavi firmu, unapredi i olakša komunikaciju kako sa trenutnim tako i sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Suština biznisa je znati nešto šta drugi ne zanju

Pružamo konsalting usluge preduzetnicima i preduzećima iz oblasti poslovnog planiranja, marketinga i informacionih tehnologija.
Možete nas angažovati za izradu biznis planova; kreiranje vizuelnog identiteta, web sajtova i android aplikacija.
Radimo internet kampanje, administriramo naloge na društvenim mrežama, a u ponudi imamo i reklamne pozicije na internet portalima.

Ne tražite manu tražite rešenje

Ko hoće nešto da učini nađe način, ko neće ništa da učini nađe opravdanje

KONTAKT

zvoni, kucanje ne radi...

Addresa
Beograd, Medakovićeva 111