Internet marketing omogućava segmentaciju tržišta  i nastup u stilu “jedan čovek, jedan segment”. Željena reklama može biti plasirana preko družtvenih mreža, putem direktnog e-mail marketinga, banerima, promotivnim tekstovima ili sponzorisanim i plaćenim pretragama. Rezultati internet marketinga su merljivi, a izbor grupe kojoj će reklama biti plasirana određuje se precizno.

Za uspeh na tržištu morate biti tamo gde su kupci, a većina je na internetu.

Internet marketig svima daje šansu da budu u kontaktu sa potencijalnim klijentima kojima su vaše usluge i proizvodi poznati. Klijente informišete, edukujete, u pravo vreme pozivate na akciju i ostvarujete “win-win” poslovnu saradnju.