Pružamo konsalting usluge preduzetnicima i preduzećima iz oblasti poslovnog planiranja, marketinga i informacionih tehnologija. Možete nas angažovati za izradu biznis planova; kreiranje vizuelnog identiteta, web sajtova i android aplikacija. Radimo internet kampanje, administriramo naloge na društvenim mrežama, a u ponudi imamo i reklamne pozicije na internet portalima.

Nema poslovanja bez planiranja
niti firme bez vizuelnog identiteta i web prezentacije.

Internet zauzima bitno mesto u savremenom biznis poslovanju, a nastupom na internetu obezbeđujemo da naši proizvodi i usluge budu dostupni širokom krugu ljudi, a ujedno razvijamo sopstveni brend i ime. Možemo zaključiti da kompanija koja nije prisutana na internetu kao i da ne postoji. Zastupljenost na internetu obezbeđujemo kroz internaktivan web sajt, prisustvo na društvenim mrežama i u novije vreme kroz posedovanje sosptvene android aplikacije.

Web sajt i Android aplikacija daju firmi ozbiljnost i imidž.