Android aplikacije daju firmi ozbiljnost i imidž jer se sve više ljudi okreće mobilnim platformama u cilju uštede svog vremena, a dobijaju na značaju uz sve veću zastupljenost mobilnih platformi koje koriste Android operativne sisteme.

Zastupljenost mobilnih uređaja sa android operativnim sistemom globalno iznosi oko 45%, a na teritoriji Srbije oko 92% mobilnih uređaja radi pod Android operativnim sisitemom. Izradom aplikacije postajete dostupniji na internetu i svi korsnici moblinih uređaja sa android operativnim sistemom preko Google Play dolaze do Vas.

  • Android aplikacija uz web sajt
  • Izrada android aplikacije na osnovu Vašeg postojećeg web sajta
  • Izrada android aplikacije povezane sa WEB prodavnicom