Oglasne Facebook grupe imaju veliki marketinški potencijal, a da bi taj potencijal bio u potpunosti iskorišćen potrebno je da sate i sate provedete za računarom kako bi na sve željene grupe postavili svoju obajvu.

Autoposter je online alat koji radi za Vas tako što Vaše postove objavljuje na sve grupe u kojima ste član ili samo u odabrane. Korišćenjem ovog alata povećavate domet svojih objava sa minimalnim vremenom provedenim za računarom.

Facebook marketing na oglasnim grupama bez autopostera je naporan.

Unesite naslov objave, tekst objave, link stranice, link fotografije, odaberite sve ili samo određene grupe u kojima želite objaviti, podesite datum i vreme početka i odredite vremenski intervalizmeđu dve objave. Aktivirajte objavu i možete isključiti računar jer će autoposter deliti objave za Vas.